През 2005 година се построи нова фабрика.
Увеличи се асортиментът на произвеждания сладолед.
Създадоха се нови работни места.
Продължи разширяването на дистрибуторската мрежа.